Jak dostosować budynek do osób niepełnosprawnych?

Coraz więcej uwagi poświęca się problemom osób niepełnosprawnych. W tej chwili istotne jest np. to, aby nowo wybudowane budynki posiadały udogodnienia dla osób z rożnymi dysfunkcjami. Muszą one być pozbawione barier komunikacyjnych dla ludzi poruszających się na co dzień na wózkach inwalidzkich

W tej chwili obowiązujące w Polsce prawo budowlane nie jest zbyt rygorystyczne w kwestii budowy specjalnych podjazdów dla osób na wózkach. Nie trzeba mieć na nie specjalnego zezwolenia, wystarczy jedynie zgłosić taką budowę do właściwego organu terenowego. Przepisy mówią, iż przed wejściem do domu powinna znaleźć się tzw. rampa manewrowa, najlepiej o wymiarach 150×150 cm.

Podjazd dla niepełnosprawnych powinien posiadać jak najmniejszy spadek. Dzięki temu osoba na wózku inwalidzkim będzie mogła samodzielnie podjechać do góry. Poza tym zbyt duże odchylenie może grozić upadkiem. Najlepszym rozwiązaniem jest nachylenie 3 – 5 %. W przypadku wyższego spadku konieczne jest zamontowanie poręczy.

Maksymalna długość pochylnie to 9 m. Jeśli jest dłuższa należy podzielić ją dodatkowo spocznikami o długości około 1,5 m. Szerokość podjazdu powinna wynosić minimum 120 cm, a jego boki być ograniczone krawężnikami na wysokości co najmniej 7 cm. Nawierzchnia podjazdu musi charakteryzować się mrozoodpornością i antypoślizgowością.

Budowa podjazdu może być niekiedy problematyczna w przypadku budynków wielorodzinnych. W wielu przypadkach nie ma na nie po prostu miejsca. Czasem nie wyraża na taka budowę zgody administracja osiedla czy bloku. Nie ma takiego obowiązku jeśli blok jest stary i powstał przed wejściem w życie przepisów odnośnie dostosowywania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Sytuacja jest o wiele prostsza w domach jednorodzinnych. Wówczas nie trzeba przejmować się m.in. opinią sąsiadów itd. Od pomysłowości architekta należy decyzja, w którym miejscu działki taki podjazd może powstać. Na rynku są np. podjazdy wykonane z gotowych już elementów metalowych, podjazdy posiadające jezdnię z kraty stalowej oraz budowane od zera podjazdy betonowe. Te ostatnie są stosunkowo drogie, ale bardzo trwałe i prezentują się bardzo estetycznie.

Budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych trzeba zgłosić jedynie do Wydziału Architektury. W takim zgłoszeniu powinien znaleźć się także projekt architektoniczny pochylni wraz z jej wymiarami, planem oraz usytuowaniem. Należy także złożyć dokumentację potwierdzającą własność działki, na którym podjazd ma stanąć. W wydziale Geodezji Urzędu Miasta powinno się również uzyskać mapę geodezyjną rejonu budowy. Po zakończeniu całej budowy jej wykonawca ma jeszcze obowiązek wykonania inwentaryzacji geodezyjnej.

W przypadku, gdy na działce znajdują się instalacje wodne, przyłącza elektryczne czy linie telekomunikacyjne należy także uzyskać niezbędne pozwolenia na ich zabudowę bądź przesunięcie. Jeśli budowa natomiast koliduje z rosnącymi drzewami czy krzewami konieczna jest stosowna zgoda z wydziału środowiska na wycinkę lub przesadzenie roślin.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.