Metro nowoczesny środek transportu

train-station_lMetro to środek transportu publicznego który znakomicie poprawia przepustowość komunikacji zbiorowej w dużych miastach. Często za pomocą metra lub skomunikowanej z nim siatki szybkich kolei podmiejskich połączone są miasta i dzielnice leżące w pobliżu z centrum aglomeracji. Istotą metra jest puszczenie pociągów w pod centrami miast, pod ziemią. Pociągów, bo chociaż metro znajduje się w miastach jako transport miejski, to jednak znacznie więcej ma wspólnego z pociągiem niż tramwajem. Tory są szersze, wagony większe. W newralgicznych miejscach, w których jest duże natężenie ruchu, pociągi jadą w przygotowanych pod ziemią tunelach. Trasy mają bezkolizyjne. Pociągi jeżdżą bardzo punktualnie. Coraz częściej wdraża się systemy zupełnie automatyczne, lokomotywy sterowane przez komputer, bez motorniczego, z pełną regulacją automatyczną. Na peronach ustawia się zapory zgrane z drzwiami pociągu, otwierające wejścia do wnętrza a uniemożliwiające przypadkowe dostanie się pod koła. Poza centrami miast tory często wychodzą na powierzchnię. Koszt budowy metra całkowicie podziemnego jest znacznie wyższy niż systemu podziemno-nadziemnego. Z okresu zimnej wojny pochodzą bardzo głębokie tunele, całkowicie ukryte pod powierzchnią, mogące zarazem spełniać rolę schronów. Po raz pierwszy w historii uruchomiono metro w Londynie, w 1863 roku. Dzisiaj metro jest używane na prawie wszystkich kontynentach, w większych metropoliach. Największa sieć połączeń i zarazem najbardziej wykorzystywana jest w Japonii, w Tokio. Dziennie z połączeń korzysta blisko 10 milionów pasażerów. Najszybciej rozwijają się metra w Chinach i Kolei Południowej, czyli krajach azjatyckich. Jeżeli uwzględnimy obłożenie metra na kilometr torów, to najbardziej wykorzystywanym jest kolej moskiewska. W mniejszych miastach, których nie stać na kolej podziemną lub nie ma potrzeby budowania jej, spycha się pod ziemię tory tramwajowe w miejscach, w których tworzą się wąskie gardła komunikacyjne. Taki układ nazywany  jest Szybkim Tramwajem Miejskim.