Transport kolejowy w Polsce

W Polsce dużą rolę w gospodarce, a także w innych dziedzinach odgrywa transport drogowy i kolejowy. Koleje odgrywają dużą rolę szczególności w przewozach na dalekie odległości, co związane jest z […]

Kanał Elbląski

Elbląg może pochwalić się jedną z ciekawszych atrakcji turystycznych. To słynny Kanał Elbląski, który rozpoczyna się właśnie w tym mieście. Kanał Elbląski ma ciekawą historię. Jego projekt został wykonany w […]

Metro nowoczesny środek transportu

Metro to środek transportu publicznego który znakomicie poprawia przepustowość komunikacji zbiorowej w dużych miastach. Często za pomocą metra lub skomunikowanej z nim siatki szybkich kolei podmiejskich połączone są miasta i […]

Likwidacja połączeń kolejowych

W związku z licznymi publikacjami w prasie oraz informacjami pojawiającymi się w środkach  masowego przekazu dotyczącymi likwidacji połączeń kolejowych w różnych regionach naszego kraju pragnę wyrazić głębokie zaniepokojenie. Kolej od […]