Historia Campanii

O początkach osadnictwa Kampanii podobnie jak wielu innych regionów nie wiadomo dużo. Około drugiego tysiąclecia przed naszą erą ludy indoeuropejskie dotarły na Półwysep Apeniński. Na urodzajnych równinach Kampanii zamieszkiwały plemiona […]

Fauna i flora Campanii

Świat roślinny Campanii jest bardzo bogaty. W fitogeograficznym podziale Europy terytorium Campanii wchodzi w skład dwóch obszarów Państwa Holarktycznego. Pas wzdłuż wybrzeża oraz doliny należą do Obszaru Śródziemnomorskiego. Z kolei […]

Stosunki wodne Campanii

Obszar zlewni Kampanii w całości należy do Morza Tyrreńskiego. Sieć hydrograficzna regionu jest dosyć słabo rozwinięta. Rzeki w większości są niespławne i niewielkie. Największą rzeką jest Volturno mająca swoje źródła […]

Klimat Campanii

Kampania w całości leży w strefie klimatu podzwrotnikowego typu śródziemnomorskiego. Klimat Kampanii zdecydowanie sprzyja rozwojowi turystki w tym regionie, a zwłaszcza turystyki wypoczynkowej. Panuje tutaj charakterystyczny dla wybrzeży Morza Śródziemnego […]

Ukształtowanie terenu Campanii

Campania jest regionem o charakterze wyżynno – górzystym. Obszary nizinne znajdują się jedynie w północno-zachodniej części regionu, wąskie pasy nad wybrzeżem Morza Tyrreńskiego i w dolinach większych rzek. Zajmują obszar […]