Procesy logistyczne – transport, magazynowanie, zarządzanie opakowaniami

stacjaProces to zbiór czynności o niezmiennej kolejności prowadzący do osiągnięcia celu. Działanie systemu regulowane jest przez działanie procesów. W systemie logistycznych występują procesy takie jak transport, magazynowanie, i zarządzanie opakowaniami. Transport, jeden z najważniejszych i najbardziej złożonych procesów w systemie logistycznym. Głównym kryterium podziału transportu jest odległość transportu ładunku. Biorąc pod uwagę odległość jesteśmy w stanie określić rodzaj środka transportu. Ze względu na odległość transport dzielimy na: daleki i bliski. W transporcie dalekim najważniejszą rzeczą jest bezpieczne, oszczędne i nieszkodliwe dla środowiska przemieszczenie dobra lub osób. W transporcie bliskim główny nacisk kładzie się na bezpieczne przemieszczenie dobra lub osób pomiędzy stanowiskami pracy lub składowiskami, często znajdującymi w jednym budynku. Magazynowanie to równie ważny proces, co transport. W skład czynności tego procesu wchodzi: przechowywanie, transport bliski, konserwacja, kompletowanie, ewidencjonowanie, wydawanie dóbr. Trzecim procesem opisanym przeze mnie jest zarządzanie opakowaniami. Opakowanie ma za zadanie chronić produkt, reklamować go oraz informować klientów, co jest w środku. Podstawowy podział wyróżnia dwie grupy opakowań: wielokrotnego i jednorazowego użytku.